Przewodnik

Św. Franciszek z Asyżu

Położenie: Państwo: Włochy
Region: Umbria
Miejscowość: Asyż
➨ Zobacz także oferty z: Włochy   -    Umbria   -    Asyż

Opis:

Św. Franciszek - Jan Bernardone urodził się w Asyżu w 1182 roku. Był synem zamożnego kupca Piotra Bernardone, który po powrocie z wyprawy kupieckiej z Francji do imienia syna Jana dodał Franciszek. Franciszek jako młodzieniec lubił śpiew, poezję i ekstrawaganckie ubiory. Prowadził beztroski i swawolny tryb życia. Jako dorosły młodzieniec w wieku 21 lat bierze udział w wojnie z Perugią. Dostaje się do niewoli. W niewoli spędza ponad rok. Zwolniony zostaje ze względu na zły stan zdrowia. Po powrocie żyje w odosobnieniu i nastroju zmiennym. Jednak w 1205 roku ponownie bierze udział w wojnie pomiędzy Fryderykiem II a papieżem. W Spoleto podczas snu nawiedza go głos boży, który wzywa go do zmiany życia. Wraca do Asyżu, modli się, umartwia, pomaga biednym i chorym. W kościele św. Damazego słyszy głos boży: „napraw mój kościół", i postanawia zmienić boży głos w czyn. Ale aby zebrać środki na odbudowę kościoła kradnie ojcu dobytek i sukna. Ojciec nie rozumiejąc postępowania syna wydziedzicza go. Syn opuszcza dom rodzinny i zajmuje się odbudową zniszczonych kościołów. W tym okresie panuje duże rozluźnienie w kościele katolickim i ludzie przestają uczestniczyć w życiu kościoła i kłaść środki na remonty i odbudowę kościołów. Dlatego postępowanie św. Franciszka znajduje zainteresowanie w kręgach kościelnych. Św. Franciszek 24 lutego 1208 roku czytając Ewangelię o rozesłaniu uczniów sam spostrzega sens swojej misji i rozumie, że celem jest odnowa kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Zakłada zakon Braci Mniejszych, franciszkanów w 1209 roku, który poprzez wędrówkę zajmuje się szerzeniem wiary katolickiej. Przychodzi mu z pomocą św. Klara, która zakłada klasztor klarysek. W 1221 roku powstaje zakon dla świeckich tzw. trzeci. Uczestniczył w soborze laterańskim IV. Odbył podróż na Wschód, do Ziemi Świętej. Jest twórcą mimodramu Narodzenia Chrystusa, który zainscenizował w Greccio, czym dał początek tzw. „jasełkom", żłobkowi. Na koniec swojego żywota przeniósł się do Alvernii, w której spędził resztę swojego życia. Tam podczas 40-dniowego postu 14 września 1224 roku otrzymał stygmaty Męki Pańskiej. Umierał 3 października 1226 roku, konając kazał się zwlec z łoża na zimną ziemię, zwlec z siebie odzienie. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141. Miał 45 lat. Wywarł ogromne wrażenie na życie duchowe i artystyczne średniowiecza, jego wdzięk i życie stało się celem naśladowania. Przyczynił się do rozwoju kościoła. Św. Franciszek został patronem wielu zakonów m.in. franciszkanów, albertynów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, klarysek, kapucynek, koletanek, tercjarzy, Włoch, Asyżu, Bazylei, aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów.
W dwa lata po śmierci został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.

Autor: Dariusz Cieśla
Źródło: Dariusz Cieśla
Data publikacji: 2012-05-06 13:50:00
Wyszukaj ofertę
 
Cena: - - - PLN
Trwa ładowanie...
Więcej opcji